Соловка
Филм за водораслите ламинария и фукус добиване Vertera

 Този филм ще ви разкрие:

 ✅ Много тайни за водораслите ламинария и фукус;

 ✅ Как и къде се събират тези красиви водорасли?
 ✅ Защо водораслите са концентрат на морето?
 ✅ Как и защо използваме древната технология за събиране на водорасли?
 ✅ Всички прекрасни ползи от тези водорасли?

👉 Връзка към сайта Вертера: