Всичко за продуктите на компанията и печелившия бизнес с Vertera

Пълноценно дистанционно обучение

👉 Връзка към университета:

 Това е пълноценен онлайн университет, в който ще получите:

  Обучение - по всяко удобно за вас време

 ✅ Цялата информация за купувачите на нашите продукти

 ✅ Месечни обучения по съответните теми

 ✅ Визуални и интересни материали, представени в презентации и видеоклипове, както и тестове за проверка на придобитите знания

 ✅ Разпространяване на единна информация на всички нива на вашата организация
 

Минимално време за започване на консултации на бъдещ член на вашия екип и обучение за продукти и маркетинг - платформата ще го направи за вас

 ✅ Растеж за опитни партньори благодарение на специален блок за изграждане на печеливш бизнес с Вертера

 ✅ Възможността да станете посланик на холдинга, след като получите специални привилегии, достъпни само за собствениците на този статус

 ✅ База данни с материали от компанията с редовни актуализации

 Университетът Вертера е нещо повече от знание.  Започвай сега! 🎓